Lütfen bekleyiniz...

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

25.11.2020 / Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.11.2020 / 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.11.2020 / Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ 04.11.2020 / Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3167) 31.10.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3153) 24.10.2020 / Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2020 / Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.10.2020 / Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.09.2020 / Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400) 15.09.2020 / İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>