Lütfen bekleyiniz...

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
16.09.2020 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400)
15.09.2020 İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
08.08.2020 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.07.2020 Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı
30.06.2020 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.06.2020 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.05.2020 Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
24.04.2020 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.04.2020 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399)
31.03.2020 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)
26.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24.03.2020 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24.03.2020 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.03.2020 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.03.2020 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.03.2020 Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2020 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
05.03.2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2261)
29.02.2020 24/1/2020 Tarihinde Meydana Gelen Elazığ İli, Sivrice İlçesi Merkezli Deprem Afeti Nedeniyle Bazı Yerlerde Görev Yapan Personele Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2179)
22.02.2020 Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
20.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
31.12.2019 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2019 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
27.12.2019 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.12.2019 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)
12.12.2019 Bisiklet Yolları Yönetmeliği
Sayfada 25 Kayıt Toplam 16 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor