Lütfen bekleyiniz...

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

İmar Kanunu

Güncel KanunKanun No: 3194Kabul Tarihi: 03 May 1985RG No: 18749RG Tarihi: 09 May 1985
İmar Kanunu Birinci Bölüm - Genel HükümlerAmaç: Madde 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.[1] [1] Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve...

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31400RG Tarihi: 19 Şub 2021
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31400 Madde 1 – 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ...

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değiştiren TebliğRG No: 31398RG Tarihi: 17 Şub 2021Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 17 Şub 2021
Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31398 Tebliğ Tarihi: 17.02.2021 Tebliğ Numarası: - Madde 1 - 9/3/2019 tarihli ve 30709 sa...

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3542)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3542RG No: 31394RG Tarihi: 13 Şub 2021
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3542) Karar Sayısı: 3542 Karar Tarihi: 12.02.2021 Resmi Gazete Tarihi: 13.02.2...

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531)

Değiştiren Cumhurbaşkanı YönetmeliğiKarar Sayısı: 3531RG No: 31391RG Tarihi: 10 Şub 2021
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3531) Cumhurbaşkanı Kararı Sayısı: 3531 Cumhurbaşkanı Kararı Tarihi: 09.02.2021 Resmi Gazete Tarihi: 10.02.202...

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31379RG Tarihi: 29 Oca 2021
Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 29.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31379 Madde 1 – 7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31373RG Tarihi: 23 Oca 2021
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31373 Madde 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 22 nci ma...

Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31372RG Tarihi: 22 Oca 2021Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 22 Oca 2021
Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31372 Tebliğ Tarihi: 22.01.2021 Tebliğ Numarası: - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan...

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değiştiren TebliğRG No: 31372RG Tarihi: 22 Oca 2021Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 22 Oca 2021
Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31372 Tebliğ Tarihi: 22.01.2021 Tebliğ Nu...

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Değiştiren TebliğRG No: 31371RG Tarihi: 21 Oca 2021Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 21 Oca 2021
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31371 Tebliğ Tarihi: 21.01.2021 Tebliğ Numaras...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 38 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor