Lütfen bekleyiniz...

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Belediye Encümeni Kararının İptali - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Belediye Encümeni Kararının İptali - Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, Adres/Unvan) K...

Encümen Kararının İptali İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Encümen Kararının İptali İstemi - Dava Dilekçesi ……. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : ……. Belediyesi KONU : …..…./…..…/……… tarih ve … no.lu Bele...

İdari İşlemin İptali İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İdari İşlemin İptali İstemi - Dava Dilekçesi …..NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE DAVACI                                   :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                          :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, A...

İmar Durumunun Sorulması

Yazışma / Form
İmar Durumunun Sorulması  T.C. ......... Dosya No : .........   …………………….. BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ’ NE   Aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmazın Müdürlüğümüz dosyası gereği satışına esas olmak üzere son imar durumunun celbine karar verilmiş...

Eski Hale Getirme - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Eski Hale Getirme - Dava Dilekçesi ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALILAR : 1-(Ad, Soyad, TC, Adres) 2- (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Davacıya ait olan...

Asansör Ruhsatı İstemi

Dava Dilekçesi
Asansör Ruhsatı İstemi ….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ....................... Mahallesi ................ Pafta ............... Ada ......... ..... Parsel sayılı yerde bulunan binamızdaki ......... adet asansöre ve ...........

Belediye Plan Tadili İstemi

Dava Dilekçesi
Belediye Plan Tadili İstemi …………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ …………İli ………………… İlçesi .............................. Mahallesi .................... pafta ................... ada ................ parsel'e ait plan tadilatı tekl...

Kaçak Yapının Yıkılabilmesi İçin Tahliye İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kaçak Yapının Yıkılabilmesi İçin Tahliye İstemi - Dava Dilekçesi … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE ............. DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Tahliye istemi AÇIKLAMALA...

Deprem Nedeni İle Binadaki Hasarın Tespiti İstemi Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Deprem Nedeni İle Binadaki Hasarın Tespiti İstemi Dilekçesi … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE ……..   Tesbit İsteyen             : Adı ve Soyadı Vekili                            : Avukat Adı ve Soyadı Karşı Taraf                  : Hasımsız Konu      ...

Müdahelenin Men’i Dava Dilekçesi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Müdahelenin Men’i Dava Dilekçesi - Dava Dilekçesi ….... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                        :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                         :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                        :(Ad, Soyad, TC, Adres...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 7 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
1 2 3 4 5 6 7 >> Son >>