Lütfen bekleyiniz...

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 15.02.2021 Kentsel Dönüşümde Faiz Desteği Artırıldı
2 25.12.2020 Anayasa Mahkemesi, Yapı Kayıt Belgesi Verilen Yapılarla İlgili Tahsil Edilemeyen İdari Para Cezalarının İptal Edileceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
3 15.12.2020 Anayasa Mahkemesi, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesindeki İmara Aykırı Yapılar Hakkında Verilen Yıkım Kararlarının ve İdari Para Cezalarının İptal Edilmesini Öngören Kuralların İptaline Karar Verdi
4 04.11.2020 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
5 05.08.2020 Sel Felaketinde Yaşanan Ölüm Sonucu Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir
6 07.07.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
7 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
8 26.03.2020 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
9 20.02.2020 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
10 24.07.2019 Anayasa Mahkemesi, Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptaline Karar Verdi
11 10.07.2019 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
12 08.05.2019 Taşınmazın Uzun Süre Kamulaştırılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
13 10.04.2019 Eski Eser Niteliğinde Verilen Yapı Ruhsatının İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmemiştir
14 10.12.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
15 01.08.2018 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Borçlarının Yapılandırılması İçin Öngörülen Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri Uzatıldı
16 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
17 04.07.2018 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
18 08.06.2018 Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Yayınlandı
19 31.05.2018 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
20 27.05.2018 Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Yayınlandı
21 21.05.2018 İstanbul İmar Yönetmeliği Yayınlandı
22 18.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
23 04.05.2018 Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Yayınlandı
24 02.03.2018 Anayasa Mahkemesi, Hazineye Ait Taşınmazlarda Yapılacak İmar Uygulaması Sonucu Taşınmazın, Bedelsiz Olarak Hazineye Devredilecek Kısmına Yönelik Herhangi Bir Üst Sınır Getirilmemesi Düzenlemesini Mülkiyet Hakkına Yapılan Müdahalenin Orantısız Olduğu Gerekçesiyle İptal Etti
25 22.02.2018 Otopark Yönetmeliği Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor