Lütfen bekleyiniz...

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 07.07.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
2 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
3 26.03.2020 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
4 20.02.2020 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
5 24.07.2019 Anayasa Mahkemesi, Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptaline Karar Verdi
6 10.07.2019 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
7 08.05.2019 Taşınmazın Uzun Süre Kamulaştırılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
8 10.04.2019 Eski Eser Niteliğinde Verilen Yapı Ruhsatının İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmemiştir
9 10.12.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
10 01.08.2018 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Borçlarının Yapılandırılması İçin Öngörülen Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri Uzatıldı
11 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
12 04.07.2018 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
13 08.06.2018 Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Yayınlandı
14 31.05.2018 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
15 27.05.2018 Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Yayınlandı
16 21.05.2018 İstanbul İmar Yönetmeliği Yayınlandı
17 18.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
18 04.05.2018 Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Yayınlandı
19 02.03.2018 Anayasa Mahkemesi, Hazineye Ait Taşınmazlarda Yapılacak İmar Uygulaması Sonucu Taşınmazın, Bedelsiz Olarak Hazineye Devredilecek Kısmına Yönelik Herhangi Bir Üst Sınır Getirilmemesi Düzenlemesini Mülkiyet Hakkına Yapılan Müdahalenin Orantısız Olduğu Gerekçesiyle İptal Etti
20 22.02.2018 Otopark Yönetmeliği Yayınlandı
21 12.02.2018 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Yayınlandı
22 06.02.2018 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
23 03.07.2017 HAZİRAN 2017 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
24 03.01.2017 ARALIK 2016 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
25 27.12.2016 2017 YILI EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİ BELLİ OLDU