Lütfen bekleyiniz...

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Gerekçeler)

GerekçeKanun No: 6306Kabul Tarihi: 16 May 2012
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Gerekçeler) Madde 1 ila 25 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Genel Gerekçe Anayasanın 56 ncı maddesi; herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama h...

İmar Kanunu

GerekçeKanun No: 3194Kabul Tarihi: 03 May 1985
İmar Kanunu Madde 1 ila 50, Ek1-3, Gç1-13 - İmar Kanunu Genel Gerekçe 9.7.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu yürürlüğe konduğu yıllardaki ihtiyaçlara cevap vermesine rağmen daha sonraki gelişmeler nedeni ile 11.7.1972 tarih ve 1605 sayılı Kanun ...