Lütfen bekleyiniz...

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

İmar Planı Değişikliği ile Meydana Gelecek Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Bu Kapsamda 3194 Sayılı İmar Kanunu Ek Madde 8 Hakkındaki Görüşlerimiz

Legal BlogAv. Taha Hüseyin ÇebiYıl 2020
İmar Planı Değişikliği ile Meydana Gelecek Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Bu Kapsamda 3194 Sayılı İmar Kanunu Ek Madde 8 Hakkındaki Görüşlerimiz Yazar Adı: Av. Taha Hüseyin Çebi Yayın Tarihi: 23.09.2020 / 3194 sayılı İmar Kanununda 1...
İmar Planı Değer Artış Payı İmar Kanunu Düzenleme Ortaklık Payı Kıymet Takdiri

Arsa Payı Kavramı, Uygulaması, Beraberinde Getirdiği Sorunlar ve Arsa Payı Düzeltme Davası

Legal BlogAv. Taha Hüseyin ÇebiYıl 2020
Arsa Payı Kavramı, Uygulaması, Beraberinde Getirdiği Sorunlar ve Arsa Payı Düzeltme Davası Yazar Adı: Av. Taha Hüseyin Çebi Yayın Tarihi: 09.05.2020 Arsa payı belirlemekte yetkili kimselerin, arsa paylarını objektif, hakkaniyete ve yasalara uygu...
Arsa payı Arsa Payı Düzeltme Davası Bağımsız Bölüm Tapu Açığa Arsa Payı Ortak Yerler Taşınmaz Gayrimenkul Kat Mülkiyeti Kat Malikleri

Eski Eserlerin Korunmasının Hukuk Tarihi Yönüyle İncelenmesi

MakaleAslıhan NESLİDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 20, Sayı 1
Eski Eserlerin Korunmasının Hukuk Tarihi Yönüyle İncelenmesi 431 ESKİ ESERLERİN KORUNMASININ HUKUK TARİHİ YÖNÜYLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Aslıhan NESLİ * ** Öz Eski eser, tarihî veya arkeolojik değeri olup geçmiş...

Siverek Tarihi Hamam Yapılarının Kullanım Durumları

Makalemazlum kalak, Özge Ceylin YıldırımAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 2, Sayı 1
INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABG ULUSLARARASI SOSYAL BGLGMLER DERGGSG ISSN - 2564-7946 2018 Vol. 1/1 54 SGVEREK TARGHG HAMAM YAPILARININ KULLANIM DURUMLARI Doç.Dr. Hicran Hanım Halaç 1 ArG.Gör. Ma...

1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Tartışmalarının Dönem Siyasetine Etkisi

MakaleYeşim KARADENİZDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 57
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 57. Sayı / Temmuz 2018 271 1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU TARTIŞMALARININ SİYASETTEKİ MUHALİF OLUŞUMA ETKİSİ ve DEMOKRAT PARTİ’NİN KURULUŞU Meral BALCI ? Yeşim KARADENİZ ? Öz...

Kente Neo-liberal Dokunuşlar: Istanbul Ataşehir’de Yaşamın Bourdıeu Teorisi Üzerinden Okuması

MakaleLerzan ARASDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 20, Sayı 3
381 Yayın Geliş Tarihi: 03.05.2018 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: 19.09.2018 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Online Yayın Tarihi: 12.11.2018...

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alanlarda Riskli Olmayan Yapıların Durumu

MakaleIlgın ÖZKAYA ÖZLÜERAnkara Barosu DergisiYıl 2018, Cilt 76, Sayı 1
HAKEMLİ ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4242-6208 Makalenin Geldiği T arih: 30.01.2018 Kabul T arihi: 12.03.2018 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Taba- nında indekslenmektedir. ** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültes...

Diyarbakır Suriçi Bölgesinin Yeniden İnşası Ve Hukuksal Boyutu

MakaleMehmet KARAARSLANDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 23, Sayı 39
Mehmet KARAARSLAN DÜHFD, Cilt: 23, Sayı: 39, Yıl: 2018, s. 335-373 335 MAKALE (Araştırma Makalesi) DİYARBAKIR SURİÇİ BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI VE HUKUKSAL BOYUTU Mehmet KARAARSLAN * ÖZ Kadim bir kentimiz olan Diyarbakır, kuruluşundan günümüz...

Riskli Alan Kararları Ve Acele Kamulaştırma Uygulaması

MakaleIlgın ÖZKAYA ÖZLÜERAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 3
RİSKLİ ALAN KARARLARI VE ACELE KAMULAŞTIRMA UYGULAMASI Risk Area Decisions and Accelerated Expropriation Implementations Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER * ÖZ Çalışmada, 6306 sayılı Kanunun acele kamulaştırmaya ilişkin düzenlemesi, acele kamulaştırm...

Mülkiyet Hakkının İmar Kısıtlılığı Nedeniyle İhlali: Güncel Gelişmeler Üzerine Düşünceler

MakaleMurat OruçLegal Hukuk DergisiYıl 2017, Cilt 15, Sayı 173
Mülkiyet Hakkının İmar Kısıtlılığı Nedeniyle İhlali: Güncel Gelişmeler Üzerine Düşünceler Kategori: Anayasa ve İdare Hukuku Kategori: Medeni Hukuk Yazar Adı: Murat Oruç Yayın Tarihi: 01.05.2017 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 173 ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 7 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
1 2 3 4 5 6 7 >> Son >>